MENY

Modern tandvård

Hos oss pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Vi är anslutna till Praktikertjänst och använder oss av Praktikertjänsts kvalitetssystem. Detta kvalitetsarbete går igenom varje del av verksamheten, allt ifrån städrutiner till inventering av utrustning och lokaler. Varje år får vi ett diplom som visar att vi är godkända.

Vi har rutinbeskrivningar på våra rutiner, för att säkerställa att vi alltid följer de krav som vi satt upp för verksamheten och på så sätt håller jämn, hög kvalitet på vår behandling. Dessa rutinbeskrivningar uppdateras kontinuerligt.

Våra förbrukningsmaterial är av högsta kvalitet. Vi tvekar inte att välja ett dyrare material om vi bedömmer att det är bättre. Exempelvis är vår komposit (plastfyllningsmaterial), Supreme, ett av de dyraste eftersom vi bedömt att det är det bästa och lämpligaste för oss.

Våra protetiska arbeten skickar vi endast till lokala tandtekniska laboratorier, JM-labb och Dentaltjänst. I vissa fall skickar tandteknikern arbetet vidare till Nobel Biocare i Karlskoga. Genom att använda lokala laboratorier har vi möjlighet till en personlig kontakt med tandteknikern. Arbetstiden blir också den kortast möjliga.

För att hålla oss à jour med med den snabba utvecklingen inom tandvården, läser vi aktuell litteratur och har ca 10 utbildningsdagar per år.

I sterilen har vi modern utrustning. Vår lokale servicetekniker på Nerikes Dentalservice kontrollerar och servar vår utrustning regelbundet. Detta, tillsammans med våra goda fastställda rutiner, säkerställer att instrumenten som vi använder uppfyller fastställda krav.